PIMPINAN UTAMA

Ketua Dewan Pakar

Prof. Moh. Sholeh

UIN Sunan Ampel, Surabaya

Ketua Dewan Pertimbangan

Dr. Endah Kurniawati Purwaningtyas

UIN Malik Ibrahim, Malang

Ketua Umum

Dr(Cand). Ilhamuddin Nukman, MA
Universitas Brawijaya, Malang